Concept

Anders dan anders; dat is de essentie van deze bijzondere plek in Bussum. Wonen, werken en culturele bedrijvigheid. Karakteristiek van de fabrieksenclave. De industriële architectuur en geschiedenis. Deze essentie is leidend. De nieuwe Bensdorp locatie wordt een ensemble van gebouwen met verschillende hoven ertussen. We behouden de oude Bros fabriek langs de Nieuwe Spiegelstraat en de kleine industriele hal. De recente nieuwbouw langs het spoor, de Spiegelstraat en naast de geitenwei wordt gesloopt. Ook de oude fabriek langs het spoor zal worden maar wel weer in de oude luister worden herbouwd. De industriële hernieuwbouw en de nieuwbouw zal, net als in de oorspronkelijke Bensdorp situatie eind 19e eeuw, een bebouwing parallel langs het spoor vormen.

Afbeelding17

We creëren vier hoven waardoor een open en transparant doorkruisbaar gebied ontstaat met tegelijkertijd de benodigde luwte om een aangenaam verblijf mogelijk te maken. Het eerste hof wordt gevormd door het oude Bensdorp kantoor. Een kleine tweelaags volume met kap sluit hierop aan en markeert de nieuwe straathoek.

Afbeelding16

Een publieksfunctie kan zorgen voor levendigheid op het hof dat prachtig op de zon ligt. Het is de inleiding van het groene hoger gelegen woonhof day ligt op de oude kelder. Langs het spoor komt een kloek gebouw met een bijzondere functie. Aan de spoorzijde, tegenover het Bros gebouw ligt het iets verhoogde plein waaronder geparkeerd wordt. Het oude Bros gebouw is door deze onderbreking in vol ornaat zichtbaar.

Afbeelding15

Aansluitend op het laatste plein zal een cultureel programma worden ontwikkeld waarbij de extra verdiepingshoogte worden gecombineerd met de kelders. De lage volumes zorgen voor een vanzelfsprekende aansluiting met de Spiegelstraat. Als aansluiting op het industriële karakteristiek zullen loodsachtige gebouwen worden herbouwd. Gezamenlijk vormen deze gebouwen een nieuw industrieel plein. Het restant van de schoorsteen zal hier een onderdeel van vormen. De overgang naar het Spiegel en de woonbuurt is gebonden in de vrije kavels aan de zuidzijde. Hier stond in het verleden ook de woning van de directeur van de fabriek.