Bensdorp

Geschiedenis van Bensdorp

Aan het eind van de 19e eeuw is langs het spoor het eerste gebouw door de familie Bensdorp gerealiseerd. Het was de vestiging van een chocoladefabriek. In de opvolgende jaren zijn er meerdere productie- en kantoorlocaties bij- en aangebouwd. In de jaren vijftig van de vorige eeuw is het kantoor/winkel aan de Herenstraat gerealiseerd. In de jaren 80 en 90 zijn een groot gedeelte van de productiegebouwen gesloopt en vervangen door goedkope industriële gebouwen. Het laatste oorspronkelijke gebouw is in medio jaren 90 gesloopt. Medio 2000 is de fabriek gesloten en de productie overgeheveld naar Belgie. De familie Bensdorp heeft de totale fabriek en productie verkocht aan Callebaut. In 2004 heeft de firma Callebaut de fabrieksgebouwen in de verkoop gezet. De industriële uitstraling diende gehandhaafd te blijven, maar daarnaast was een zeer belangrijk onderdeel van de visie een mix van wonen, werken en culturele bedrijvigheid in de breedste zin van het woord. Sinds 2005 is het voormalige industrieel complex onderdeel van de ontwikkeling Spoorzone zuid. Hiertoe behoren ook de ontwikkelingen Gewest en Koster. Voor beide gebieden ontwikkelde de gemeente Bussum in samenwerking met de ontwikkelende partijen een visie die past bij deze binnenstedelijke locaties.

Afbeelding3 Afbeelding4