Bensdorp Update Nieuwsbrief 4

De inrichting van het terrein

VLUGP is een buro voor stedebouw en landschapsarchitectuur. Ze maken voor zowel grootschalige landschaps- en stedenbouwkundige plannen tot aan concrete inrichtingsplannen voor openbare en private ruimten. Door LEVS architecten is VlugP gevraagd om de buitenruimte van Bensdorp vorm te geven.

LEVS architecten is vanaf het begin betrokken bij de omvorming van de voormalige chocoladefabriek in een woon- en werkcomplex. In het begin heeft VlugP in hoofdlijnen voor de inrichting van de (semi-) openbare ruimte meegedacht. Nadat redelijk duidelijk was hoe de gebouwen eruit zouden gaan zien, is VlugP aan de verdere vormgeving van de (semi-) openbare ruimte begonnen. Zo zijn de precieze inrichtingsvoorstellen tot stand gekomen.

Industriële look
De buitenruimte sluiten zeer goed aan bij de industriële look van de gebouwen en zo vormt het plan een mooi en sterk geheel. Elke buitenruimte heeft zijn eigenheid in dit geheel, afgestemd op de functies (wonen, werken, recreëren & routing) van de aansluitende gebouwen. De verhoogde pleinen liggen op het dak van de parkeergarage, terwijl het er niet uit ziet als een dak. Er is veel energie gestoken in een goede ondergrond, met voldoende voedsel en vocht zodat er ‘gewoon’ bomen, struiken en vaste planten op het dak kunnen groeien. Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. In de parkeergarage liggen ook de bergingen. Het parkeren is beperkt tot de ruimte rondom de gebouwen; In de Cacaostraat en de parkeergarage. Hierdoor is het mogelijk om het verhoogde dek tussen de gebouwen geheel te bestemmen als verblijfsgebied exclusief voor voetgangers. De drie geschakelde pleinen krijgen ieder een ander accent in relatie tot de functies in de aanliggende gevels.

Het woonhof krijgt een groene invulling en ‘huiskamer’-schaal door verhoogde plantvakken met vaste planten en grote solitaire struiken. Er is spelaanleiding voor kinderen en zitgelegenheid in de vorm van picknickbanken of zitranden.

Het plein is een relatief grote open ruimte met een stenig karakter. Langs de rand van de ruimte staan plantenbakken met struiken op de verharding, eventueel gecombineerd met zitgelegenheid.

De binnenstraat krijgt een vrij stenige sfeer, kleinschalig en prettig chaotisch. Er is ruimte voor horecaterassen. Het groen bestaat uit enkele los geplaatste plantenbakken en een grote boom die op deze plek ruimte heeft om in de volle grond te groeien.

Fietsen

Ook voor het parkeren van fietsen is een parkeerbalans opgesteld. Voor de woningen en andere functies is voldoende ruimte in bergingen gerealiseerd. Voor bezoekers zijn in de openbare ruimte gemarkeerde opstelplekken voorzien. Dit niet in de vorm van fietsenrekken maar als gemarkeerde plek met om de meter een beugel om te voorkomen dat een hele rij fietsen omvalt. Dit is een oplossing die in steeds meer stadscentra wordt toegepast

Hoe nu verder?

Het definitieve ontwerp van de buitenruimte (verhoogde plein & omliggende ontsluitingswegen en parkeergelegenheden) ligt klaar en in de aankomende tijd gaat het civieltechnisch bureau dit, in nauw overleg met VlugP, verder uitwerken. Daarna zal VlugP esthetische planbegeleiding verrichten tijdens de realisatie van de buitenruimtes.