Bensdorp Update Nieuwsbrief 2

De Nieuwe Muziekschool wil naar Bensdorp

De Nieuwe Muziekschool wil één van de nieuwe panden van de oude chocoladefabriek betrekken. Ze krijgen de kans deze volledig nieuw en naar eigen wens te bouwen. De Nieuwe Muziekschool creëert een multifunctioneel gebouw met les en oefenruimtes voor muziek, dans en aanverwanten. Een flinke uitbreiding ten opzichte van de huidige situatie en voor de regio een welkome verrijking.

23 jaar geleden begon De Nieuwe Muziekschool (voorheen Muziekschool Gooi- en Vechtstreek) als stichting in een leegstaand schoolgebouw, de oude Maria-MAVO. Na twee keer noodgedwongen verhuisd te zijn naar andere leegstaande scholen is de muziekschool uiteindelijk stabiel terecht gekomen in het toen net gerenoveerde st. Vituscollege. Daar zijn ze al bijna 10 jaar gehuisvest. “We hebben een goede en plezierige samenwerking met de school”, aldus Amand de Ligt, docent, oud-bestuurslid en facilitair dienstverlener bij De Nieuwe Muziekschool: “We maken gebruik van de daluren van de leslokalen en gebruiken de faciliteiten van de school tegen een redelijke en haalbare huurprijs”.

Een deel van hun doelgroep loopt dagelijks rond op het st. Vituscollege, dat is geweldig. Maar een grotere doelgroep zijn de basisschoolleerlingen en er zijn ook veel volwassenen op les. Amand: “Ondanks de goede voorzieningen en fijne relatie met het st. Vituscollege blijft het gevoel ‘te gast’ te zijn. Je kan bijvoorbeeld niet op woensdagmiddag les geven als de basisschool kinderen vrij zijn. Je kan instrumenten niet laten staan. Iedere keer opnieuw het lokaal inrichten en opruimen. En het merendeel van de lokalen is niet echt geschikt voor muziekonderwijs. We dromen al decennia stilletjes van een eigen en optimaal geschikte huisvesting.”

Nieuwbouw pand in Bensdorp
Het nieuwe pand wordt ideaal. De Nieuwe Muziekschool kan het pand multifunctioneel indelen op de manier waar nu vraag naar is. Niet alleen voor lessen, maar ook voor andere professionals en amateurs die op zoek zijn naar geschikte ruimten. De muziekschool wil met de markt mee bewegen. In de nieuwe locatie kan de muziekschool de openingstijden enorm uitbreiden. Zowel overdag als in de weekenden.

Centraal in het pand is een bescheiden podium omringt door een centrale open ruimte
met vide waar cursisten kunnen wachten en een kop koffie kunnen drinken en waar kleine concerten kunnen worden gegeven. Er komen ook twee danszalen, waar ook privé concerten kunnen plaatsvinden. Het belangrijkste voor de nieuwbouw is een goede akoestiek, een goede ventilatie en isolatie. Er kan geen onderlinge overlast zijn. Dit vergt een goede bouw discipline. Je hoeft maar één geluidslek te hebben en het concept werkt niet meer. Het moet in één keer goed zijn. Amand trekt lering uit eerdere mislukte projecten in Nederland en bestudeert op dit moment juist die locaties waar dit concept wél gelukt is.

Samenwerking tussen gebruikers
Aya de Lange, aanjager van cultuur in Bensdorp en werkzaam voor Bouwbedrijf Noordersluis, zou het leuk vinden als er samenwerkingsverbanden tussen de verschillende gebruikers ontstaan. Ze verteld: “Er kunnen kleine concerten worden gegeven. Als je in een gebouw zit met een orkest, een dansschool en een paar andere muziekgroepen, dan kan dat elkaar alleen maar versterken. De overheid wil graag dat scholieren meer met muziek gaan doen en stimuleert dit sinds kort weer. Op scholen wordt muziek in steeds mindere mate aangeboden, terwijl is aangetoond dat muziek goed is voor de ontwikkeling van het brein. Het zal ontzettend mooi zijn om muziek en cultuur een boost te geven en een mooi centrum in Bussum neer te zetten.”

Financiering muziekschool pand
Uiteindelijk komt het erop neer dat het gebouw gefinancierd moet worden. De stichting heeft geen kapitaal, maar wel een sterk financieel beleid. Immers het bestaat al 23 jaar zonder subsidie. Amand is vanaf het begin betrokken bij De Nieuwe Muziekschool, als docent en frequent in het bestuur. Zijn rol is de connectie tussen verhuurder en eindgebruikers, en ondersteunt alle ondernemers in het collectief. De stichting faciliteert en brengt partijen samen die elkaar versterken.
Voor Stichting De Nieuwe Muziekschool is het belangrijk dat ze kostendekkend opereren en efficiënt met de financiële middelen omgaan. “Muziekles heeft een plafond in de hoogte van de lesprijs. Je kunt niet eindeloos kosten doorberekenen anders bereik je er niemand mee,” aldus Amand. De huurprijs speelt een grote rol in dit verhaal. Als deze te hoog is dan is de exploitatie niet rond te krijgen. Dat neemt niet weg dat er voor een investeerder een redelijke opbrengst moet zijn. Als de gemeente een steentje kan bijdragen om de bouwkosten te drukken, zodat de muziekschool voor een redelijke prijs het pand kan huren én de investeerder een redelijk maar stabiele opbrengst kan verwerven, dan ontstaat er een win-win situatie. De gemeente kan de cultuurdoelstellingen behalen en De Nieuwe Muziekschool krijgt de exploitatie rond.

Volgens Amand is het rendement van de muziekschool erg continu. Niet heel hoog, maar ook niet heel laag. De stichting kijkt vooraf naar haalbaarheid. Ze gaan natuurlijk niet eerst een prachtig pand neerzetten en daarna kijken naar hoe ze het rond kunnen krijgen. Die fout is al vaak gemaakt. Het doel van De Nieuwe Muziekschool is om een goede vulling te hebben en er zijn gelukkig al een hoop vaste en potentiële huurders.

Uitdaging
“Alle belangen op elkaar afstemmen, dat is nu de uitdaging,” aldus Amand, hij vervolgt: “Mijn persoonlijke uitdaging is om samen met de architect en Bouwbedrijf Noordersluis het ultieme concept samen te stellen zodat we alles kunnen realiseren. Er voor zorgen dat het zo gebouwd wordt dat alles klopt. De ventilatie, elektra en isolatie. Als we allemaal dit project omarmen, dan moet het haalbaar zijn!”

 

 

Fotobijschrift: van links naar rechts: Alinda Boeve (Bouwbedrijf Noordersluis, Amand de Ligt (De Nieuwe Muziekschool) en Aya de Lange (Bouwbedrijf Noordersluis)