Bensdorp Update Nieuwsbrief 1

Nieuw leven in Bensdorp

LEVS architecten werkt sinds 2004 aan projecten in Bussum Spoorzone Zuid. De ontwikkeling van de Bensdorpfabriek is de laatste stap in de transformatie van dit gebied waarbij deze ooit ontoegankelijke plek aan het spoor in een bijzonder woon-, werk- en cultuurgebied verandert.

Bij het ontwerp van Bensdorp zijn het industriële karakter en de betekenis van Bensdorp voor Bussum leidend. In de loop van de geschiedenis veranderde het complex elke 10 jaar ingrijpend. Er werden karakteristieke gebouwen neergezet, maar ook weer gesloopt en nieuwe hallen bijgebouwd. Nadat de productie van chocola in 2001 werd gestopt waren nog steeds karakteristieke elementen herkenbaar maar ook grote delen gesloopt of onherstelbaar verminkt. Ook de leegstand in de laatste jaren heeft een verwoestend effect gehad. Het behoud van de karakteristiek en de ziel van Bensdorp vroeg daarom een onorthodoxe aanpak. Met een niet dogmatische maar zorgvuldige aanpak wordt met zowel restauratie, transformatie, reconstructie en nieuwbouw het complex van Bensdorp opnieuw tot leven gebracht.

Waar mogelijk blijven de historische gebouwen zoals het Brosgebouw behouden. Het markante hoofdgebouw langs het spoor, dat nog maar 20 jaar geleden deels gesloopt werd, wordt gereconstrueerd. Daarbij worden de karakteristieke elementen zoals de kronen, sluitstenen, gevelankers, spuwers en rozetten hergebruikt. Het restant van de oude markante schoorsteen, die een aantal jaren geleden na een zware storm instortte, heeft een markante plek gekregen en herinnert ons aan de broosheid van industrieel erfgoed. Aan de centrumzijde wordt met nieuwbouw het Bensdorp complex afgemaakt. Hiermee wordt de tijdlijn van verandering, aanvulling en vernieuwing doorgezet. Nu niet meer voor het maken van chocola, maar als plek om te wonen, werken, voor cultuur en verblijf.